Chcę Mogę Potrafię 2012
PDF Drukuj Email

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie informuje, iż w bieżącym roku ponownie przystępujemy  do realizacji projektu systemowego „CHCĘ – MOGĘ - POTRAFIĘ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy i miasta Michałowa, gdyż celem projektu jest aktywna integracja osób niepełnosprawnych w/w grupy.

W ramach działań projektowych zaplanowano spotkania:

- z doradcą zawodowym,

- z prawnikiem,

- z psychologiem – seksuologiem,

- z rehabilitantem,

- szkolenie ABC przedsiębiorczości

- oraz 6 dniowy wyjazd do miejscowości w których funkcjonują zakłady aktywności zawodowej zatrudniające osoby niepełnosprawne, a które znajdują się nad morzem, w okolicach miejscowości atrakcyjnych turystycznie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 12, gdzie dostępne są również do uzupełnienia deklaracje zgłoszeniowe.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

 

 


W okresie od dnia 19.05.2012 roku  do dnia 09.07.2012 roku trwały spotkania  indywidualne i grupowe Beneficjentów projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z doradcą zawodowym. Profesjonalny doradca poprzez cykl wykładów wprowadzał uczestników projektu w zawiłe  arkana wiedzy o współczesnym trudnym rynku pracy, pokazywał drogi i bariery, które muszą pokonać, aby dotrzeć do  informacji o ofertach pracy dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Beneficjenci przy wsparciu doradcy zawodowego szkolili się w kompletowaniu i wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych składanych u pracodawcy, uczyli się prowadzenia rozmowy wstępnej z pracodawcą, poznawali swoje mocne strony poprzez cykl treningów z doradcą, uczyli się jak pokonywać bariery  psycho – społeczne, związane ze stereotypami dotyczącymi zatrudnienia  jak i postrzegania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.


W okresie od dnia 02.06.2012 roku  do dnia 30.06.2012 roku trwały spotkania  indywidualne i grupowe Beneficjentów projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z  psychologiem - seksuologiem. Na zajęciach wyjaśniane były nie tylko kwestie związane z asertywnością, komunikacją, akceptacją siebie. Osoba szkoląca zapoznawała beneficjentów z technikami relaksacyjnymi, ukazywała jak uzewnętrzniać swoje emocje, jak rozmawiać z wchodzącymi w wiek dojrzewania niepełnosprawnymi dziećmi, jak zrozumieć siebie i najbliższych z otoczenia (rodziny). Kwestie osobiste były rozstrzygane na spotkaniach indywidualnych.

 


 

W okresie od dnia 10.07.2012 roku  do  dnia 14.07.2012 roku trwały spotkania  indywidualne i grupowe Beneficjentów projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z prawnikiem. Zatrudniony radca prawny posiadający znaczną wiedzę prawniczą z zakresu praw i przywilejów osób niepełnosprawnych, potencjału instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Beneficjenci w czasie zajęć grupowych zostali zapoznani z aktami ustawodawczymi regulującymi prawa i przywileje osób niepełnosprawnych w zakresie: rynku pracy, pomocy instytucjonalnej państwa, zakładania i pracy stowarzyszeń, zakładów aktywności zawodowej. Pytania dotyczące sytuacji i problemów osobistych  z zakresu prawa były omawiane na spotkaniach indywidualnych z uczestnikami projektu.

 


 

W dniach od 02.08.2012 roku do 05.08.2012 roku odbył się czterodniowy wyjazd szkoleniowy (Olsztyn, Sztutowo, Gdańsk, Sopot, Oliwa, Gdynia, Kamionek Wielki, Malbork). W wyjeździe wzięli udział uczestnicy projektu wraz z osobami zależnymi. Beneficjenci uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zagadnień związanych z zasadami tworzenia zakładów aktywności zawodowej jako miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (jak utworzyć zakład aktywności zawodowej, dokumentacja związana z utworzeniem zaz. Bariery i trudności związane z utworzeniem i prowadzeniem zaz, zaz jako miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych, pozyskiwanie środków finansowych i partnerów). Ponadto uczestnicy wyjazdu zwiedzali interesujące miejsca pod względem historycznym i geograficznym w tym rejonie Polski.

image001image002image003image004image005image006image007image008image009image010image011image012image013image014image015image016image017image018image019image020image021image022image023image024image025image026image027image028image029image030image031image032image033image034image035image036image037image038image039image040image041image042image043image044image045image046image047image048image049