Projekt Chcę Mogę Potrafię (2009 rok) PDF Drukuj Email

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rekrutacja uczestników projektu.
W okresie promocji projektu tj marzec – maj 2009, w godzinach otwarcia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, w ramach kontaktów z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie – udzielane były informacje na temat możliwości przystąpienia do projektu, prowadzone były stosowne rozmowy oraz uzupełniane deklaracje uczestnictwa przez zainteresowanych. Na podstawie złożonych deklaracji została wyłoniona  20 osobowa grupa osób - mieszkańców Naszej  Gminy, które przystąpią do projektu.

 

>>zdjęcia ze spotkania rekrutacyjnego
________________________________________

Od 11 lipca 2009 roku rozpoczęły się zajęcia beneficjentów z doradcą zawodowym. Dwudziestu uczestników projektu z wielkim zaangażowaniem pracowało w trakcie spotkań grupowych. Z uwagą słuchali wypowiedzi trenera i aktywnie uczestniczyli w warsztatach. W najbliższym czasie przed nimi spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. 
Powyższe zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji uczestników projektu m. in. w zakresie poruszania się po rynku pracy.

>>zdjęcia ze spotkania z doradzcą zawodowym
________________________________________
Od 17 lipca 2009 roku rozpoczyna się z kurs w zakresie prawa jazdy. Dwunastu uczestników projektu będzie uczestniczyło w zajęciach, które będą trwały do 31 października 2009 roku.
Po ukończeniu kursu beneficjenci uzyskają możliwość przystąpienia do egzaminów w zakresie zdobycia prawa jazdy (pierwsze egzaminy, w zakresie uzyskania prawa jazdy merytoryczny i praktyczny zostaną również opłacone w ramach projektu).

>>zdjęcia z kursu w zakresie prawa jazdy
_____________________________________
Od 18 lipca 2009 roku rozpoczyna się z kurs w zakresie opiekunka dzieci i osób starszych. Piętnaście uczestniczek projektu będzie uczestniczyło w zajęciach, które będą trwały do 20 września 2009 roku.
Po ukończeniu kursu beneficjentki uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu w języku polskim i angielskim.

>>zdjęcia z kursu w zakresie opiekunka dzieci i osób starszych
_____________________________________

W dniu 3 grudnia 2009 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie odbyło się spotkanie kończące działania projektowe w ramach projektu CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ. W spotkaniu uczestniczyli Beneficjenci projektu, osoby współpracujące przy realizacji zadań projektowych oraz władze Gminy Michałowo. Podczas spotkania kierownik projektu – Pani Anna Funkowska przedstawiła i podsumowała działania podjęte wobec Beneficjentów. Zostały omówione również oceny Beneficjentów: szkoleń, warunków w jakich szkolenia te przebiegały, osób prowadzących szkolenia oraz zainteresowania szkoleniami. Wypowiadali się także sami uczestnicy szkoleń, którzy ocenili przebieg i treści poszczególnych szkoleń jako bardzo ciekawe.

Uczestnicy działań projektowych otrzymali z rąk Burmistrza certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz upominki na zakończenie działań projektowych w postaci pozycji książkowych. Następnie wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek.

>>zdjęcia z zakończenia projektu
>>prezentacja PowerPoint podsumowująca projekt