Projekt Chcę Mogę Potrafię (2010 rok) PDF Drukuj Email

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie realizuje kolejną edycję projektu CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach działań projektowych odbędą się spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem (grupowe i indywidualne), szkolenia: Drwal – operator pilarki, Pracownik gastronomii – kucharz z modułem obsługi klienta, ABC przedsiębiorczości. Dzieci Beneficjentów będą miały możliwość wyjazdu na kilkudniowy wypoczynek zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem BArWA Bardzo Aktywna Wieś z Rafałówki. 
W okresie marzec – maj 2010 będzie możliwość zgłoszenia swojego udziału w projekcie, wypełnienia i złożenia deklaracji uczestnictwa.

________________________________________

Rekrutacja uczestników projektu.

W okresie promocji projektu tj marzec – maj 2010, w ramach kontaktów z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie – udzielane były informacje na temat możliwości przystąpienia do projektu, prowadzone były stosowne rozmowy oraz uzupełniane deklaracje uczestnictwa przez zainteresowanych. Na podstawie złożonych deklaracji została wyłoniona  20 osobowa grupa osób - mieszkańców Naszej  Gminy, które przystąpią do projektu.
Zdjęcia

>>zdjęcia ze spotkania rekrutacyjnego
________________________________________

Od 13 czerwca rozpoczęły się zajęcia beneficjentów z psychologiem. Dwudziestu uczestników projektu z zaangażowaniem pracowało w trakcie spotkań grupowych. Z uwagą słuchali wypowiedzi trenera i aktywnie uczestniczyli w warsztatach. W najbliższym czasie przed nimi spotkania indywidualne z psychologiem.

>>zdjęcia z zajęć z psychologiem
________________________________________
W dniu 26 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Beneficjentów z doradcą zawodowym. Powyższe zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji uczestników projektu m. in. w zakresie poruszania się po rynku pracy. Uczestnicy projektu uczestniczyli aktywnie w dwudniowych warsztatach. W najbliższym czasie przed nimi spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.

>>zdjęcia ze spotkania z doradcą zawodowym
_____________________________________
W dniu 28 czerwca Panowie rozpoczęli szkolenie „ Drwal – operator pilarki”, mające na celu zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych. Zajęcia teoretyczne odbywały się w siedzibie Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Zajęcia praktyczne prowadzone były na zrębie w miejscowości Sokole. Szkolenie zakończyło się egzaminem, który nasi Beneficjenci zaliczyli pozytywnie.

>>zdjęcia z kursu "Drwal - operator pilarki"
_____________________________________

W początkach lipca odbył się wyjazd dzieci z rodzin osób uczestniczących w działaniach projektowych. Dzieci miały możliwość zwiedzenia takich miejscowości jak: Augustów, Kruszyniany, Tykocin, Rzędziany i Jurowce. Wyjazd został zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem BArWa Bardzo Aktywna Wieś z Rafałówki.

>>zdjęcia z wyjazdu
_____________________________________

Rozpoczęło się szkolenie „ Pracownik gastronomii – kucharz z modułem obsługi klienta”. Uczestnicy biorą udział w części teoretycznej, która odbywa się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Przed nimi część praktyczna zajęć, która odbywać się będzie w restauracjach w Białymstoku.

>>zdjęcia ze szkolenia „ Pracownik gastronomii – kucharz z modułem obsługi klienta”.
_____________________________________

Uczestnicy szkolenia „Pracownik gastronomii – kucharz z modułem obsługi klienta” egzaminem w dniu 21.09.2010 zakończyli naukę. Egzamin odbył się w Restauracji „Savilla”   w Białymstoku. Beneficjenci zaprezentowali przygotowane przez siebie potrawy oraz odpowiadali na pytania dotyczące poznanych na zajęciach wiadomości.

>>zdjęcia z egaminu„ Pracownik gastronomii – kucharz z modułem obsługi klienta”. 
_____________________________________

W okresie od 09.10.2010 do 13.11.2010 w Urzędzie Miejskim w Michałowie odbywał się kurs „ABC Przedsiębiorczości” zorganizowany we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Zajęcia prowadziła Pani Alina Smyk. Beneficjenci poznali zasady tworzenia i prowadzenia własnych działalności gospodarczych.
>>zdjęcia z kursu „ ABC Przedsiębiorczości”.

_____________________________________
W dniu 7 grudnia 2010 roku w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Michałowie odbyło się spotkanie kończące III edycję projektu CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ. W spotkaniu uczestniczyli Beneficjenci oraz realizatorzy projektu. Podsumowano działania realizowane w ramach projektu. Beneficjenci otrzymali certyfikaty udziału w w/w przedsięwzięciu.

>>zdjęcia z zakończenia projektu
>>prezentacja PowerPoint podsumowująca projekt