Projekt Chcę Mogę Potrafię (2011 rok) PDF Drukuj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie rozpoczyna kolejną edycję projektu systemowego CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest aktywna integracja grupy rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych będących pod ich bezpośrednią opieką z terenu Gminy Michałowo poprzez udział w spotkaniach warsztatowych i aktywizujących.

Działaniami projektowymi chcemy objąć 24 osoby (kobiety i mężczyźni), rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz pełnoletnie osoby niepełnosprawne.

W ramach działań projektowych odbędą się spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem (grupowe i indywidualne) oraz zorganizowany zostanie kilkudniowy wyjazd do miejscowości, w których funkcjonują zakłady aktywności zawodowej zatrudniające osoby niepełnosprawne.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie powinny uzupełnić deklarację udziału (druk do pobrania) oraz złożyć je w siedzibie Ośrodka, ul. Białostocka 11, pokój 15.

 


 

Od 4 czerwca do 25 lipca trwały spotkania grupowe i indywidualne z prawnikiem, Panią Ewą Bonarską. Dwudziestu czterech Beneficjentów projektu z zaangażowaniem pracowało w trakcie spotkań grupowych. Z uwagą słuchali wypowiedzi trenera i aktywnie uczestniczyli w warsztatach.

Zakres merytoryczny spotkań z prawnikiem obejmował m.in. następujące zagadnienia:

  • prawa i uprawnienia osób niepełnosprawnych,
  • informacje o instytucjach realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  • informacje o dostępnych usługach dla osób niepełnosprawnych np. turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie do zakupu środków ortopedycznych i sprzętów rehabilitacyjnych, do likwidacji barier architektonicznych,
  • pozyskiwanie środków z PEFRON na zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne oraz w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez inne osoby pozostające w projekcie,
  • inne porady prawne według potrzeb zgłaszanych przez Beneficjentów.
CMP201201CMP201202CMP201203CMP201204CMP201205CMP201206CMP201207

 

W dniach 11-15 lipca odbył się wyjazd Beneficjentów oraz osób z ich najbliższego otoczenia do Krakowa, Wadowic, Bielsko Białej, Lalik i Zakopanego. W trakcie wyjazdu Beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z działalnością zakładów aktywizacji zawodowej, w których zatrudnienie znajdują osoby niepełnosprawne w różnym stopniu. Były to Gospoda Jaskółeczka w Radomiu, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki oraz Zakład Aktywności Zawodowej w Bielsku Białej, Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny w Lalikach. Zwiedzaliśmy także ciekawe obiekty na trasie całego wyjazdu np. w Krakowie: Muzeum podziemne na Rynku Głównym, Kościół Mariacki, Zamek Królewski, Kopiec Kościuszki; w Wadowicach: Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II, Bazylikę p.w. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, pomnik pomordowanych nauczycieli; w Zakopanem: Krupówki, Cmentarz na Peksowym Brzysku, Skocznię Narciarską, byliśmy na Gubałówce i nad Morskim Okiem.

CMP201201CMP201202CMP201203CMP201204CMP201205CMP201206CMP201207CMP201208CMP201209CMP201210CMP201211CMP201212CMP201213CMP201214CMP201215CMP201216CMP201217CMP201218CMP201219CMP201220CMP201221CMP201222CMP201223CMP201224CMP201225CMP201226CMP201227CMP201228CMP201229CMP201230CMP201231CMP201232CMP201233CMP201234CMP201235CMP201236CMP201237CMP201238CMP201239CMP201240CMP201241CMP201242CMP201243

 


 

 

W dniach od 23 lipca do 16 października odbyły się spotkania grupowe i indywidualne Beneficjentów z psychologiem, Panią Katarzyną Kaczyńską. Beneficjenci:

  • budowali pozytywny obraz własnej osoby
  • kształtowali umiejętności komunikacyjne, zarówno w sferze niewerbalnej jak i werbalnej
  • rozwijali umiejętności nazywania i wyrażania uczuć, proszenia o pomoc i o wsparcie w sytuacji kryzysowej
  • rozpoznawali oznaki stresu i sposoby radzenia sobie z nim

CMP201201CMP201202CMP201203CMP201204CMP201205

 


 

W dniach od 6 sierpnia do 10 września odbyły się spotkania Beneficjentów (grupowe i indywidualne) z doradcą zawodowym, Panią Reginą Miedziałowską. Spotkania te miały na celu pomoc w zakresie wyboru kształcenia zawodu dla osób z niepełnosprawnością, ewentualnych możliwości przekwalifikowania się, nauka i pomoc w tworzeniu pism aplikacyjnych, poznanie praw rządzących lokalnym rynkiem pracy, zapoznanie się z zasadami funkcjonowania zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej jako miejsc zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz inne porady według potrzeb zgłaszanych przez Beneficjentów.

CMP201201CMP201202CMP201203CMP201204CMP201205CMP201206

 


 

 

Podczas spotkań grupowych dzieci Beneficjentów: niepełnosprawne i pełnosprawne miały zapewnioną opiekę.

CMP201201CMP201202CMP201203CMP201204CMP201205CMP201206CMP201207CMP201208CMP201209CMP201210

 


 

 

W dniach 11-13 października w Białowieży zorganizowaliśmy wyjazdowe zajęcia z seksuologiem, Panią Anetą Wróblewską. Zajęcia te miały na celu nabycie przez Beneficjentów umiejętności wyrażania swoich problemów i potrzeb związanych z seksualnością, zrozumienia swoich ograniczeń i pragnień związanych ze strefą seksualną swego ciała, nabycia umiejętności rozmowy z dziećmi o ich seksualności.

W trakcie wyjazdu grupa miała także możliwość wejścia do Muzeum Przyrodniczo – Leśnego w Białowieży.

CMP201201CMP201202CMP201203CMP201204CMP201205CMP201206CMP201207CMP201208CMP201209CMP201210CMP201211CMP201212CMP201213CMP201214CMP201215CMP201216CMP201217CMP201218